Fumigació de camps de canya de sucre a prop de la carretera d'Cambopurg. El sucre de canya és el principal cultiu i producte exportat d'aquesta illa. La seva unitat monetària és l'euro des de l'any 2002 i fins ara. Anteriorment es va utilitzar el franc francès des de 1973, any en el qual la divisa del país gal va substituir al franc de Reunió. Reunió depèn de la importació de menjar i d'energia. A més, la desocupació representa un seriós problema. El seu Producte Intern Brut per habitant és considerablement inferior al de França continental. Per això es beneficia dels fons estructurals que atorga la Unió Europea a les zones econòmiques menys afavorides. A data del 2010 tenia la taxa d'atur més alta de la Unió Europea, amb el 28,9%