Poc després de sortir de La Raya, el dinar serà servit. El curs de tres dinar és una cosa d'una cerimònia. Els cambrers es camina en una fila, s'aturen a cada taula i com si un funcionari els va dir a través d'un micròfon d'oïda-a la vegada al mateix temps a les seves respectives taules i col locar els aliments. Tot està tan ben organitzat, que tenia la sensació de ser atesos per un grup de militars entrenats. Em pregunto si han d'anar al campament per aprendre aquestes habilitats. Tot això es va exercir amb precisió i el temps de la perfecció. Es movien en perfecta harmonia, ni tan sols parlar l'un a l'altre. Es triga força temps fins que tot el tren ha tingut els seus tres cursos. És a prop de dues hores fins que l'última placa desert esquerra les taules.