Pisaq CHAFTS ART I MERCAT .- Aquí els comerciants ofereixen a la venda tot tipus d'artesanies, les quals les més importants són els tèxtils i productes ceràmics, com ara copes cerimonials anomenats "Q'eros", plats, cendrers, collarets i les rèpliques de pre-hispànica ceràmica. També hi ha ponxos, suéteres i La borsa de fires artesanals de la ciutat se celebren tots els dijous i diumenges a la plaça principal o Pisaq, així com el mercat indi, que és visitat per habitants de les diverses comunitats natives per proveir de subministraments o de vendre els seus productes . 0 diumenges, també es va celebrar la tradicional missa en quítxua, que és a la qual van assistir els líders de les aldees o Varayoc de les comunitats circumdants.