Símbol del camí de Santiago, que aquí anomenat camí d'Arlés, passa per Montpeller.