L'hotel Haguenot és una Folie, és a dir una casa comprada al segle XVIII per una família rica.