L'aqüeducte de Sant Clement - segle XVII-amb una longitud de 880m i dos ordres d'arcades, corre pel barri de Les Arceaux i es feia servir per portar l'aigua des de la font de Sant Climent, a 14 km de la ciutat