Escala interior del Musée Fabre de Montpellier Agglomération. La ciutat francesa de Montpeller té una zona completament plena d'espectaculars palaus dels segles XVII i XVIII, amb bells jardins. Un d'aquests edificis alberga el Museu Fabre, que va ser creat l'any 1798 com a museu municipal. El nom que avui ostenta el va rebre el 1826, any en què va tornar a la seva ciutat natal el pintor JF Fabre. Aquest artista, deixeble de David, s'havia exiliat a Roma durant la Revolució i en produir la Restauració monàrquica va tornar. Aquest mateix any 1826 va donar la seva meravellosa col · lecció de pintura, que va ampliar significativament els fons del primitiu museu. Posteriors donacions, com les d'Alfred Bruyas, van enriquir el museu fins al que avui representa. Les pintures més antigues del museu pertanyen a artistes flamencs i holandesos dels segles XVI i XVII com Teniers, Metsys, van Ostade, Jan Steen, etc. A més hi ha excel · lents exemples d'altres països com Veronés o Zurbarán. Les obres de pintors francesos van ser pintades per amics de Alfred Bruyas com Delacroix, Courbet i Corot. De períodes més moderns tenim obres de Bazille, mort molt jove, i Sisley.