Visita guiada al Musée Fabre de Montpeller Agglomération. Inaugurat el 1828, el Museu Fabre s'enriqueix de dos altres donacions, la d'Antoine Valedau que va portar les escoles del Nord, Rubens, Steen, Ruisdael ... Així com Bourdon, Greuze, Girodet ... i després la del mecenes Alfred Bruyas que va portar els Corot , Millet, Courbet, Delacroix, David, Géricault, Ingres ... Rehabilitat i ampliat, és un museu del segle XXI que ha obert les seves portes el 2007. Dotat de les noves tecnologies, ofereix un recorregut coherent. Les sales reuneixen la pintura fl amenca i holandesa dels segles XVI i XVII, la pintura italiana, del Renaixement i del segle XVII, la pintura francesa dels segles XVII i XVIII, l'art modern del segle XIX amb les sales Cabanel, Courbet, Bazille, Jean Hugo, el segle XX i els contemporanis amb Simon Hantaï, el moviment Support-Surface (Suport-Superfície), François Morellet ...