Edifici amb forma de castell que presideix la La Facultat de Medicina més antiga del món occidental. La facultat de Mediciona està encara en ús Montpeller no comptava encara amb dos segles d'existència quan, el 1180, el seu senyor, Guillem VIII, signava un sorprenent edicte mitjançant el qual s'autoritzava a qualsevol, sense importar religió ni origen, a ensenyar Medicina a Montpeller. Va ser així com, a finals del segle XVIII, va néixer la Universitat de Medicina més antiga del món occidental encara en activitat.