Tocant la guitarra i emblemàtic: avançada de l'antic edifici de Presó Jutjat-Lahaina. Maui. AQUESTES fill Totalment Diferents de les Ones associades Tub de Califòrnia, Una Que normalment Tenen Longitud d'Ona de 100,5 m (330 peus) i Díez del voltant PERÍODE Segon de les Nacions Unides. QUAN tsunami sense Aconsegueix Les zones de Profunditat Menor, POT baixar la marea i l'Energia de la Gran Ona si Tot un seu pas destruint increment. Esculls de Coral, Bahia, Rius, CARACTERÍSTIQUES Oceànic del Fons i la baixada de marea poden Ajudar un tsunami El Modificar En La seva Aproximació a la Costa. Rara Vegada Les ones del tsunami trenquen a la costa. ALGUNES Vegades poden Trencar Lluny d'aquesta. En Ocasions, El tsunami Formaré POT Una Ona pronunciada DES Una zona si avança cap a una profunda Badia o Rio de Janeiro. L'onada de primera no pot ser la més Poderosa en la sèrie d'onades. Zones Costaneres ALGUNES no poden Patir Dóna'ns Grans, mentre que en altres, Les Ones i violentes poden Poderoses serveis. La inundació terra endins POT estendre 305 m (1000 peus) Més o, cobrint extensions de terra sense aigua "Amb Només, els Deixalles Amb la Xina i implica Per AQUESTA QUE. Les ones i personatges tendeixen traslladar un recurs Mar endins QUAN repleguen en si.