Unes barques per a la pràctica del submarinisme descansen a la sorra de la platja de la zona Oest de l'illa, prop de l'embarcador del Bounty Resort. Gili Meno. Del arxipèlag de les Gili, Meno és la més petita de les tres gilis, l'illa més tranquil · la i amb menys turistes.