Durant el taller Vigan ( "Patrimoni Mundial a Mans Joves del Sud-est d'Àsia Segon Sub-Regional Workshop: Presentació de les Arts per a l'ensenyament en l'ambient històric"), cada país va crear una delegació de l'activitat docent. Aquestes activitats constitueixen el "patrimoni Vigan educació artística (Cor) fulls d'activitats" de recaptació. Aquestes fulles de l'activitat del cor inclouen suggeriments i exemples per utilitzar l'art per ensenyar sobre l'entorn històric del sud-est asiàtic. Les activitats són una font d'idees creatives que es destinen directament a complementar la UNESCO del Patrimoni Mundial de l'Educació del Kit de recursos. Poden ser reproduïts i utilitzats com una eina de referència per als mestres dels nivells primari i secundari. Cadascuna de les delegacions al Taller de Vigan dissenyat una activitat que es va centrar en un dels llocs del Patrimoni Mundial i els coneixements utilitzats i idees adquirides durant la seva participació en les activitats del taller, mentre que tenint en compte la seva pròpia situació de l'educació i necessitats nacionals.