Ritual de Pagdiwata és un assumpte de família i és el punt focal de la vida Tagbanua. Les seves activitats representen els seus sentiments tradicionals i contribuir a la seva persistència. També s'utilitza per assegurar la sessió d'espiritisme, quan les persones estan malaltes, especialment quan són tractats pels seus familiars com un mitjà. S'inclou l'oferta de vi, fruits secs, cera, menjar i molts altres productes. Pagdiwata és també una oferta per celebrar una abundant collita o un viatge de cacera amb èxit. Entre tots els funcionaris, la Babaylan (gran sacerdot / sacerdotessa) és el més poderós i influent. La tradició popular dicta que la manca de respecte per la Babaylan donarà com a resultat un càstig sever pels éssers sobrenaturals.