Dues clergues a les portes del monestir d'Abba Garima. Els Evangelis Garima d'Etiòpia són els manuscrits il · lustrats més antics del cristianisme. Els experts van situar l'obra en 1100 DC, però la datació per radiocarboni ha indicat que els documents van ser creats en una data entre el 330 i el 650 DC. La tradició monàstica diu que el monjo Abba Garima va copiar els Evangelis en un dia, després de fundar el monestir Garima al nord de Eiopía, prop de Adwa. Els dos manuscrits estan compostos per 670 pàgines en total, 28 de les quals estan il · lustrades; aquestes inclouen 4 retrats d'evangelistes i un dibuix del Temple de Salomó.