Reproducció de la gaita al casc antic de Santiago de Compostel la.