Hotel dels Reis Catòlics. Plaza del Obradoiro. Santiago de Compostel la.