Un rètol escrit en diferents idiomes desig que la pau prevalgui a la resta del món. Faro de Fisterra.