Amb la cristianització d'aquest lloc, les roques de la Punta de la Barca, on es practiquen els cultes pagans, eren molt importants els monjos del proper monestir de Moraime, que va donar lloc a l'aparició de diverses llegendes cristianes quin tipus era el principal objectiu reduir la propagació del prèviament cultivades.