Hi ha una altra pedra sobre aquests es diu "Pedra do Timón ', per la seva semblança amb el timó d'un vaixell i també es relaciona amb la llegenda de la Verge.