La "Pedra de Abalos' Muxía moltes de les propietats que se li atribueixen, des d'un propòsit adivinatorios per veure-ho com una eina per demostrar la culpabilitat o innocència de les persones.