Els dos Cadrís pedra, que segons la llegenda cristiana simbolitzen la navegació del vaixell en què va aparèixer la Verge, en forma de ronyó o d'os de maluc, com et veus, i que atribueix propietats curatives per dolors renals, reumatisme, etc