Alguns agricultors va saludar els pelegrins que passen per les seves terres.