Hilton Brussels. www1.hilton.com Boulevard de Waterloo, 38. Telf: 02.504 1111. Encara que no li vindria malament una bona rehabilitació, compleix amb tots els estendards de qualitat de la cadena. El preu de 12 euros per la connexió a Internet és abusiu, igual que el pàrquing a 35 euros diaris. És recomanable únicament amb ofertes inferiors a 90 euros, si no hi ha altres hotels més interessants a la ciutat. L'HOTEL HILTON ÉS UN DELS MILLORS DE BRUSSEL · LES