A la plaça Poelaert trobem un monument de l'escultor Charles Sargeant Jagger erigit el 1923. Esculpit en la pedra es pot llegir: Hommage du Peuple Britannique A SOUVENIR DES Secours PRODIGUES PAR LES GENEREUX citoyens BELGES A SES Soldats BLESSES ET PRISONNIERS CE SONT des Hommes DE Charité ET DE MISERICORDE ET LES Œuvres DE leur PIETE SUBSISTERONT A jamais 1914 - 1918 "homenatge del poble britànic com a record dels socors per part dels generosos ciutadans belgues als seus soldats ferits i presos. Són homes de caritat i de misericòrdia, i les obres de la seva pietat subsistiran per sempre ". AL CAPVESPRE COSTAT DEL BARRI DE Marolles.