Palais Royal. Place des Palais. (De mitjan de juny a mitjans de setembre de 09:00 a 17:00). <M> Parc Tel 02.551 2020. Fins 1731, aquest va ser l'emplaçament de l'antic Palau Ducal, cremat i substituït per dues residències familiars construïdes per l'arquitecte Louis Montoyer. Els treballs van ser conclosos en 1829 i represos el 1862 durant el mandat del duc de Brabant, futur rei Léopold II. L'edifici va ser ampliat i la decoració interior modificada per l'arquitecte Balat. Actualment no s'utilitza com residència real, ja que el Rei i la seva família viuen al Castell Reial de Laeken, als afores de Brussel · les. És interessant contemplar el canvi de guàrdia que es produeix diverses vegades al dia. PALAU REIAL AL ALBA