Ascensor panoràmic de Marolles. Place Poelaert. (Cada dia de 07:00 a 23:00 / gratuït). <M> Louise. Per salvar el desnivell que separa Marolles de la zona del Palau de Justícia es va crear aquest ascensor envidriat que, a més, ofereix unes vistes immillorables de tot el barri. ASCENSOR envidrat Marolles