Una parella en un dels molts restaurants del barri de Ilot Sacré i Jardí Botanique. L'origen de Ilot Sacré se situa a finals dels anys 50, quan Brussel estava immersa en la preparació de l'Exposició Universal de 1958. Per tal de millorar el trànsit rodat i facilitar l'accés de turistes, es va acordar ampliar i modificar el centre de la ciutat. Edificis amb segles d'història ubicats als carrers Rue des Bouchers i Rue des Dominicains van ser enderrocats per donar pas a carrers i avingudes més amples. A principis dels 60 els propietaris es van unir per protegir els edificis històrics que quedaven en peu creant illots (ilôts en francès) que conservessin el seu patrimoni. ROMANTICISME A BRUSSEL