Centraal Festival de Bruges. 'Instal lació de feu - Companyia Carabosse': Sender poètic i festiu amb les instal.lacions realitzades amb foc. Després de ser Capital Cultural d'Europa el 2002 i Corpus Bruges 05, Bruges el 2010 està de tornada amb un mapa cultural ple de festivals. El tema és "Europa Central". Durant quatre mesos, Bruges Central va a atreure la gent a una selecció intensa i variada de concerts, pel lícules, espectacles i exposicions. El programa ha estat elaborat en col.laboració amb institucions culturals de Bruixes i dels diversos actors locals.