Les persones a Bruges estimen les flors. A la imatge, una florista mostra el resultat d'un bonic ram.