Academiestraat al Poortersloge construït en segle 14 i 15. Aquest alberg va ser utilitzat com a lloc de trobada dels ciutadans rics de la ciutat. Avui en dia alberga els arxius estatals.