Un lleopard a la recerca de la seva presa prop del campament Khwai River Lodge d'Orient Express a Botswana, a l'interior de la Reserva Salvatge de Caça Moremi. INTRODUCCIÓ: El Lleopard (Panthera pardus) és una de les espècies família Felidae. Aquesta espècie s'assigna a les panteres, subfamília Pantherinae, en els fèlids. DISTRIBUCIÓ: La distribució del Lleopard és la de major extensió entre els fèlids. Comprèn tot el continent africà al sud del desert de Sàhara i en certs llocs al nord del desert. També es troba present des de Turquia fins a Mongòlia, Indoxina i l'illa de Java. És una distribució relativament contínua, excepte per alguns llocs on són poblacions aïllades les que encara queden. Durant el Plistocè també habitava a Europa, sent els d'aquella època, en certs llocs, animals més grans que els del present. ELEVACIÓ: A Panthera pardus se li documenta des del nivell del mar fins elevacions més altes dels 5,000 metres. HÀBITAT: Pel que fa a l'hàbitat, el Lleopard és una de les panteres més adaptable al medi ambient. Excepte pels deserts habita en tot tipus d'hàbitat sempre que tingui un lloc on amagar-se i existeixin suficients preses per sobreviure: es troba present en tot tipus de bosc i selva, en les sabanes, en els sembrats i en llocs rocosos. En alguns hàbitats el Lleopard desenvolupa formes per evadir a altres depredadors majors o més nombrosos com és el cas del Lleó i les hienes a Àfrica i el Tigre a Àsia. Realment, l'únic factor que limita al Lleopard són les persones. HÀBITS: Panthera pardus és actiu les 24 hores del dia. És clar, un individu no està despert les 24 hores del dia els set dies de la setmana, però pot estar actiu en qualsevol moment, sigui de dia, de nit, en enfosquir o clarejar. En estudis on s'han utilitzat collarets amb radis dels exemplars estudiats s'han mantingut en moviment per al voltant del 50% del temps, mentre que una mare amb cadells va demostrar estar activa un 75% del temps