Un malabarista tracta de passar sota el foc a la Plaça d'Arthur. Arthur plaça també es coneix com Cornmarket (Anteriorment coneguda com The Shambles). Aquesta àrea al centre de Belfast s'ha relacionat amb el comerç com a mínim des de 1604. Sir Arthur Chichester, el diputat senyor d'Irlanda en aquest any, va rebre una subvenció d'aquesta ciutat, que juntament amb el senyoriu i el castell incloïa el permís per celebrar fires i mercats. Arthur no va perdre temps en el desenvolupament de la petita ciutat en un centre rendible de comerç. La primera Fira de Belfast es va celebrar l'1 d'agost de 1604. Pels comerciants i artesans va encoratjar a viure aquí amb les seves famílies, l'àrea desenvolupada, i els mercats regulars es van celebrar. Una casa del mercat va ser construït a la cantonada de Cornmarket i High Street (que va ser enderrocat el 1811, d'haver estat durant 200 anys). Això també es coneix en la història local com el lloc on, el 17 de juliol de 1798, Henry Joy Mc Cracken va ser jutjat i declarat culpable de traïció. Ell va ser penjat en aquesta plaça el mateix dia.