La Dansa de Ketchak, Rama (Sr Romeo) el legal hereu del tron de Ayodia, es va anar exiliat del regne del seu pare, Dasarata. Acompanyat de la seva esposa, Sint (Julieta) i el seu germà més jove, Laksamana, abandona el palau del seu pare introduint-se en una selva anomenada Dan Dhaka. Rama passa diverses aventures fins que finalment caçant un cérvol d'or. En aquest moment és quan Sita queda abandonada sense protecció alguna, ja que Laksamana marxa a ajudar a Rama. És en aquest moment, quan Sita és raptada per Rahwana, el rei dels Dimonis i la porta al seu regne Alengka. Després que Rama és assistit per ell exèrcit dels micos, ataquen la residència de Rahwana Lengkapura (Ceilán. Els micos construeixen un pont entre Hindustan i Lengkapura i la batalla acaba amb la victòria de Rama. Després Sint (Julieta) torna amb Rama ( Romeo).