A mesura que el temps va ser transcorrent a través dels segles, la cultura de l'illa de Bali ha estat prou flexible per barrejar influències d'Àsia i l'oest amb les seves pròpies tradicions, però sempre conservant les bases pròpies. El Budisme va arribar de l'Índia durant els segles primerencs del primer mil lenni seguit més endavant pel Hinduisme i els contactes del comerç amb la Xina. Les relacions amb Java començar al segle XI però el control complet d'aquesta sobre Bali no va arribar fins a 1334 i que després es va estendre per tot just 100 anys. La religió és primordial per a la cultura dels balineses. La creença antiga dels esperits de la natura és la base per incloure altres creences, sobre el principi de mantenir un equilibri entre el cosmos i l'ésser mateix. Les principals doctrines estan sustentades en la creença d'un sol ésser diví, l'ànima individual, la reencarnació de l'ànima, l'efecte de les actuals accions en els renaixements futurs, i la possibilitat de no reencarna més per unir-se amb l'ésser suprem. Les ofrenes a les deïtats, dimonis, avantpassats i sacerdots es consideren com a regals d'agraïments o d'apaivagament. Les creences es poden fer gairebé en qualsevol lloc o moment, però són més utilitzades certes dates especials i temples. Un ¨ Pura ¨ o Temple és un espai emmurallat en l'interior es troba un pati que conté altars i pavellons per a les deïtats. El Odalan o celebració d'aniversari és un esdeveniment festiu amb música, dansa, ofrenes i una adoració ritual: és tant una ocasió per socialitzar com per entretenir. Els visitants que vulguin veure el festival del temple han de seguir certes regles bàsiques de comportament ja que a Bali s'aprecia als que mostrin respecte per els seus costums.