Bussejadors busquen una trobada més difícil amb els dofins podrien estar interessats en un programa de natació en captivitat com UNEX's: Dolphin Experience. Els dofins viuen en un cos de nou acres d'aigua, anomenat Santuari de la Badia. Durant un programa d'alliberament, els dofins es deixi temporalment de la badia i seguir el vaixell de busseig a mar obert. La trobada amb els dofins i els bussos realitzar conductes sota la supervisió dels formadors UNEX. En ambdós SeaWorld i programes de la UNEX dofins en captivitat estan condicionats per la interacció amb els éssers humans. Hi ha un conjunt diferent de problemes, quan interactuen amb els bussejadors dofins salvatges. Degut a la intrusió humana en l'hàbitat dels dofins, s'hauran de prendre mesures per reduir al mínim les repercussions negatives d'aquestes interaccions humà-dofí. El Servei Nacional de Pesca Marítima és la branca del govern dels EUA que protegeix els mamífers marins. El NMFS ha documentat àmplia els efectes nocius de l'alimentació dels dofins salvatges. En un informe al Congrés que va declarar que "En el millor interès dels dofins obligats a viure en un entorn envoltat per al desenvolupament humà, no hem intencionalment més alterar el comportament d'aquests animals. ... Els éssers humans han de reconèixer aquest fet i el respecte del medi silvestre la naturalesa d'aquests animals per mantenir la seva distància i no els habituating fonts no naturals dels aliments. florent El nombre de creuers d'observació, on l'alimentació no es tracta demostra el fet que l'observació de dofins salvatges com les criatures és una solució viable, de menor risc, alternatives ". Cristina Silvente