Les dificultats van ser conquerits Eleuthera, i les arrels de la història moderna de Bahames van ser plantats pels "aventurers", que possiblement el que es va establir la primera veritable democràcia en el món occidental fa més de 300 anys. Gran part de la primera atmosfera colonial es conserva a la petita aldees de pescadors i zones de cria d'expansió. Abaco Eleuthera i cap al nord exercit un paper important en la història de la zona i en l'actualitat l'arquitectura de l'època colonial i l'ambient és especialment visible en Harbour Island i Wells espanyol, tant les petites illes just al costat de la costa nord de Eleuthera.