Poblat yagua. Retrat d'alguns dels habitants que componen aquest assentament riberenc. Durant el segle XIX, els franciscans es van retirar de la zona amb motiu de les guerres de la Independència i van retornar el 1840. Mentrestant, els Yaguas i els Pebas van ser utilitzats per les autoritats civils del poblat de Pebas com a mà d'obra en la recollida de la sarsa. Una segona onada de colonització va arribar a la zona a mitjans del segle XIX, significant noves formes de servitud per als Yaguas. Poc abans de l'inici del boom del cautxú es produirien guerres entre els Yahuar i els mayorunas, i entre aquells i els huitoto.