Poblat yagua. Els caps del grup posen al costat de la cabana central que serveix per a la realització de diferents actes i shows. Després de la febre del cautxú, els patrons es van convertir en productors de fustes fines, barbasco, llet Caspi i pells, d'acord amb successius "boom", sempre utilitzant als Yaguas com mà d'obra. El 1930, van arribar els primers missioners protestants. Poc després va esclatar el conflicte entre Perú i Colòmbia (1932-1933).