Barcelona 2004 com a mentida!
Can Tunis
Sri Lanka després del tsunami
Contaminació Atmosfèrica
Diagonal Mar
Gitanos a San Cosme
Ikutha, un poble Kenyà
Mwangeni: SIDA a Kenya
Lepra al Brasill
Les Altres Glòries
Okupes de Can Masdeu
Postguerra a l’Iraq
Sense sostre a Barcelona
Rehabilitació d’Alcohòlics
Vodú a Haití