El bacil de Hansen té predilecció per la pell i pels nervis. S'instal-hi fins danyar-los, de manera que si, per exemple, arriba fins al nervi òptic, pot deixar a la persona cega. A la lògica dels números dels experts sumen les difícils condicions sanitàries i d'higiene que presenten els països més afectats per aquesta malaltia, per a la qual no existeix una vacuna sinó un tractament que s'allarga per sis mesos o fins i tot un any. De fet, en aquests països només trenta de cada cent afectats rep tractament.