Els fills d'antics dolentes de lepra conviuen a la mateixa zona. No han crescut amb la por a la malaltia i gaudiran de més drets dels que van tenir els seus pares. La lepra és una malaltia infecciosa, és reconeguda per ser la malaltia més difícil d'adquirir, ja que només cinc de cada 100 persones que s'exposen al microbi que la causa (Mycobacterium leprae), la desenvolupen en algun moment de la seva vida. No és hereditària, però, el contacte estret per mínim 6 mesos, continu, amb un malalt sense tractament, augmenta el risc de patir-dins dels següents anys. Els símptomes poden aparèixer entre 6 i 20 anys posteriors al contacte amb un pacient infectat i es necessita una predisposició genètica per adquirir-la.