ANESVAD, ONG espanyola, tenia a la colònia de Prata un dels seus projectes al país, però per problemes burocràtics amb el govern brasiler no es va poder materialitzar. Aquest govern ha afirmat que s'encarregarà de la rehabilitació dels abrics de la colònia. Tot i que fa 25 anys que hi ha un tractament a base d'antibiòtics eficaç i barat per a aquesta patologia, "la lepra segueix sent un problema de salut pública en molts països del món", va afirmar Torres. Segons aquest expert, "la detecció precoç i l'atenció primerenca són les principals armes amb les quals es compta avui en dia per lluita contra la lepra".