La talidomina, medicament que combat la lepra, té actualment prohibit el seu ús en dones d'edat fèrtil. Fabrizia de 16 anys, és mare de Denis, i va patir els efectes mutilats de la seva mare. Espanya registra cada any entre 20 i 30 nous casos de lepra (22 a 2009), en la seva major part importats per població immigrant, i acumula entre 450 i 500 persones discapacitades per aquesta malaltia, segons han informat avui els responsables de l'associació Fontilles amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la Lepra, que es commemora el proper diumenge 31 de gener.