Antonio Borges va ser un dels fundadors de Morhan. Va ser pacient i més tard "Prefeito" d'aquesta leproseria. Sovint torna a visitar els seus antics companys. Per analitzar si el diagnòstic està passant precoç o tardanament s'utilitza el percentatge de grau d'incapacitat entre els casos nous avaluats. L'any 2002, van ser avaluats el 69,0% dels casos nous i d'aquests el 7,9% presentaven incapacitats físiques, és a dir, disminució de sensibilitat protectora als ulls, mans o peus i 4% ja presentaven deformitats.