Abrics de Don Rodrigo de Menezes (Salvador de Bahia). Cada resident disposa d'una habitació i busca distraccions per passar les hores. Els coixins de tires de colors són molt típics al país. D'aquesta manera, al marge de les diferències en la fiabilitat dels registres, o la capacitat diagnostica dels estats, les anteriors informacions coincideixen aproximadament amb les observacions realitzades per Belisari Penna, el 1926.