Els metges curen la lepra, però de vegades s'obliden de tota la part social i psicològica. Els pacients solen ser persones afectuoses i sensibles com a resultat del rebuig que han sofert al llarg de les seves vides. Tot i que té cura i la seva presència està disminuint a les zones més afectades, l'eradicació de la lepra és avui un èxit poc probable, a causa de la pobresa, el desconeixement i l'estigma que l'acompanyen, asseguren els experts en la vigília del Dia Mundial contra aquesta malaltia.