Una parella de haitians al costat de la cascada de Saut d'eau. Els oficiants voduistas haitians mostren simplicitat al vestidor i els atributs que s'insereixen en ell com clar referent religiós. No passa així entre els seus descendents que tenen jerarquies semblants, en els que s'observa, per contra, una sobrecàrrega en els elements visibles. Així, mostren múltiples tipus de collarets amb comptes de llavors amb les que es fan els que es venen en alguns establiments públics. Entre elles s'insereixen altres objectes, com xapes de clauers i les anomenades "llàgrimes" de vidre de les làmpades d'aranya. En un collaret observem desenes de carretel de fils de cosir de diferents colors. És evident que a la funció cultural s'afegeixen elements decoratius. No falten en aquests atributs medalles d'or amb imatges de santa Bàrbara o de la verge de la Caritat del Coure.