Tot i que l'epicentre és l'aigua que dóna la cascada, tots els voltants conformaven diferents llocs de culte on els fidels encendre espelmes i resen en arbres per demanar per la fortuna, els diners o l'amor. Amb ritmes frenètics i excitants la música contribueix al èxtasi col.lectiu que en determinats moments arribava la celebració. El festival de vudú de Saut d'Eau se celebra cada any el 16 de juliol coincidint amb el dia en què el 1847 va aparèixer una visió de la Verge Maria. Milers de devots arribats de tots els llocs de Haiti es banyen en aquestes aigües per purificar o compra perdre al Gran Mestre que converteixi en realitat els seus somnis. El vudú és la religió majoritària de Haiti. Els adeptes necessiten ser posseïts per un esperit Iwa per poder comunicar-se amb el Gran Met, ja que aquest es encuetra molt allunyat del pla físic. A la fotografia una de les assistents es encuetra posseïda pel gran Iwa. Els Iwa invocats més freqüentment són els del ritu Rada, als quals també se'ls coneix com duces o bons. La funció d'un houngan, és, mitjançant l'ajuda dels ens que convoca, aconseguir curacions, informació determinada, (no confondre amb les visions xamàniques) i influir sobre la naturalesa. Tot això amb finalitats benignes. La dona pot ser també houngan si té aptituds i és escollida per a això, denominant manbo. És possible que el houngan tingui nefastes intencions o que utilitzi el seu poder de convocatòria per al mal, aleshores és denominat Bokor. El vudú americà és un nítid exemple d'evolució sincrètica entre aquesta religiositat teista-animista, les creences cristianes dels esclavistes i religions locals de pobles com els Tains, que es va iniciar quan molts africans del Golf de Guinea foren utilitzats com esclaus a Haití i altres llocs del Carib.