Els cossos, els cants i la música rarà, comú a les celebracions vudús, es barregen amb perfums d'herbes i pocions preparades per demanar favors als esperits. Els creients passen hores a l'aigua, diuen, estenen els braços al cel, s'abracen.